In English
Lūžio taškas

SAVIREFLEKSIJA

Rūta Kačkutė

Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė

Ketverius metus Lietuvos nacionaliniam muziejui vadovaujanti Rūta Kačkutė yra žmogus, pas mus atnešęs patrauklių, suprantamų istorijos naratyvų, interaktyvių istorinių ekspozicijų kultūrą. LŪŽIO TAŠKE 2023– nusistovėjusius stereotipus griaunantis jos pranešimas apie prigimtinėmis ir kone šventomis laikomas lietuvių sąsajas su gintaru. Ar iš tiesų lietuvaitės per amžius dabinosi gintaru? Kuriame amžiuje ir kodėl gintaras tapo Lietuvos simboliu?