In English
Lūžio taškas

Apie

Laura Mičiūnienė
Laura Mičiūnienė
Konferencijos LŪŽIO TAŠKAS 2018 organizatorė
14-oji LŪŽIO TAŠKO konferencija verslo vadovams – apie sistemų, organizacijų tvarumą ir trapumą. Kada įvyksta lūžio taškas ir kuri smiltis smėlio pilyje tampa ta lemtingąja, nulemiančia visos sistemos griūtį? Fizikos dėsnis sako, kad griūtis įvyksta tik tada, kai sistemoje jau yra susikaupęs kritinis kiekis blogai sugulusių smilčių ir tetrūksta tos vienos, išjudinančios visą statinį. LŪŽIO TAŠKE kviesime kritiškai įvertinti aktualiausias egzistuojančias sistemas – pasaulio geopolitinę sanklodą, rinkas ir ekonomiką, prezidento Donald Trump Baltuosius rūmus, socialinius tinklus, lietuvių santykį su Holokaustu ir savo pačių sveikatą.