In English
Lūžio taškas

Amerikos
atradimas
ir kitos
sėkmės

Christopher Columbus nebuvo pirmasis europietis, atradęs Ameriką. Maždaug 500 metų iki jo, Amerikos krantus – jos šiaurinę Rytų pakrantę - jau buvo išvaikščioję vikingai. Sunku atsekti tikrąsias priežastis, tačiau naujosios žemės atradimas sėkmės istorija šiauriečiams netapo. Naujųjų žemių vilionėms pasidavusios Europos pasiųstas Columbus į Centrinę Ameriką atsimušė 1492 spalio 12 d. – galima sakyti netyčia, jo karavelei ieškant naujo prekybos kelio į Aziją. Jis manė pasiekęs Indiją, tad Amerika netapo Kolumbija. Savo vardą ji gavo vėlesnio keliautojo, Amerigo Vespucci dėka – jis pirmasis įtikino kitus naujo žemyno atradimu. Pirmosios kolonizatorės Ispanija ir Portugalija susigriebė grietinėlę – Pietų ir Centrinės Amerikos žemių bei tūkstantmečių civilizacijų turtus. Šimtmečiu į naująjį žemyną pavėlavusiems anglams, prancūzams ir olandams teliko nesimpatiškos dykros, kurias teko sunkiu darbu paversti tuo, kas dabar yra Jungtinės Amerikos Valstijos.