In English
Lūžio taškas

KRITINIS MĄSTYMAS

Janis Priede

Rygos universiteto Ekonomikos fakulteto dekanas

Jaunoji Latvijos ekonomikos mokslų žvaigždė, Rygos universiteto profesorius, Ekonomikos fakulteto dekanas Janis Priede yra to paties universiteto absolventas, čia apsigynė daktaro disertaciją ir toliau aktyviai dalyvauja gimtosios Alma Mater ateities kūrime. Profesorius taip pat dėsto Columbia universitete Niujorke, Tartu ir Fulda universitetuose. Mokslininko tyrinėjimų objektas – vartotojų ir rinkų elgsena, konkurencija ir tarptautinė prekyba.